Særlige vilkår
Der er en række særlige regler i fiskeriet. F.eks. udbetales lønnen som en andel af fangsten. Der er ingen overoverenskomst indenfor fiskeriet men derimod en aftale om arbejdsvilkår. I relation hertil ansættes fiskerne fra fangstrejse til fangstrejse.

Arbejdsmarkedsforhold

- hvad der er godt at vide om organisationer, beskæftigelse, regler og rettigheder.

Beskrivelse
Bogen henvender sig til fiskere, som vil vide mere om de arbejdsmarkedsforhold, der er på fiskeriområdet. Bogen kan læses i sammenhæng, eller man kan vælge at anvende den som et opslagsværk.

Forfattere
Revisorassistent Bent Bro, lærer Karsten Korsgård, cand. polit Marianne Raben Olrik samt lærer Preben Mandrup.

Udgiver
Fiskericirklen

Antal sider 
58 sider

2. udgave 2007, online publikation
ISBN 87-90749-05-7

Download bogen som pdf her

Download bogen som powerpoint herblivfisker.nu
Se hvordan du kan uddanne dig indenfor fiskeriet. 

fiskeriskolen.dk
Læs om Fiskeriskolen.

fuldskruefrem.dk
Læs om øvrige maritime uddannelser her.

skipperskolen.dk
Læs om Skipperskolen.

fisheriescircle.com
Click here and visit the international website.