DVD om fisk og fiskeri

Den nye DVD Ledelse på havet indeholder 5 film:


En lærling kommer om bord
Med fokus på introduktion af en ny lærling herunder afstemning af forventninger mellem besætning og lærling. Download filmen (åbner i Windows Media Player - 82 Mb).

Fiskerilære
Om elementære regler i fiskeriet, hvilket bl.a. omfatter signallys, fisketegn, gode skikke mv. Download filmen (åbner i Windows Media Player - 43 Mb).

Ledelse
Der fokuseres på lederens rolle overfor de ansatte, på motivation, autoritet mv. Download filmen (åbner i Windows Media Player - 41 Mb).

Vagthold
De generelle regler for vagthold illustreres, og der fortælles, hvor vigtigt det er at holde behørig vagt. Download filmen (åbner i Windows Media Player - 62 Mb).

Samarbejde og konflikter
Her gives en række anbefalinger til, hvordan man omgås sine kolleger og tæmmer konflikter. Download filmen (åbner i Windows Media Player - 58 Mb).
Fiskericirklen | H. C. Andersens Boulevard 37, 1. th. | DK - 1553 København V 
Tel.: +45 70 10 40 40 | mail@fiskericirklen.dk

Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF.